Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ITADICT Project and Japanese Language Learning

ADD TO MY LIST
 
Author(s): MARIOTTI, Marcella Maria | MANTELLI, Alessandro

Journal: Acta Linguistica Asiatica
ISSN 2232-3317

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 65;
Date: 2012;
Original page

Keywords: ITADICT | Japanese-Italian database | Lexicography | Japanese language | online database | collaborative editing | Japanese language learning

ABSTRACT
This article aims to show how the Nuclear disaster in Fukushima (3 March 2011) affected Japanese Language teaching and learning in Italy, focusing on the ITADICT Project (Marcella Mariotti, project leader, Clemente Beghi, research fellow and Alessandro Mantelli, programmer). The project intends to develop the first Japanese-Italian online database, involving more than 60 students of Japanese language interested in lexicographic research and online learning strategies and tools. A secondary undertaking of ITADICT is its Latin alphabet transliteration of Japanese words into Hepburn style. ITADICT is inspired by EDICT Japanese-English database developed by the Electronic Dictionary Research and Development Group established in 2000 within the Faculty of Information Technology at Monash University. The Japanese-Italian database is evolving within the Department of Asian and North African Studies at Ca’ Foscari University of Venice, the largest in the country and one of the main teaching centres of Japanese in Europe in terms of the number of students dedicated to it (1800) and number of Japanese language teaching hours (1002h at B.A. level, and 387h at M.A. level). In this paper we will describe how and why the project has been carried out and what the expectations are for its future development.-----Pričujoči članek predstavlja projekt ITADICT (vodja projekta Marcella Mariotti, sodelujoči raziskovalec Clemente Beghi, programer Alessandro Mantelli) in vpliv nuklearne katastrofe v Fukushimi 3. marca 2011 na učenje japonščine v Italiji. Cilj projekta je razvoj prve spletne japonsko-italijanske baze podatkov, pri njem pa sodeluje več kot 60 študentov japonščine, ki jih zanima slovaropisje in učne strategije ter orodja na spletu. Drugi cilj projekta ITADICT je prečrkovanje japonskih besed v latinico, po sistemu Hepburn. Projekt je zastavljen po vzoru japonsko-angleške podatkovne baze EDICT, ki jo je razvila skupina Electronic Dictionary Research and Development Group (skupina za raziskovanje in razvoj elektronskih slovarjev), ki je bila ustanovljena leta 2000 na Fakulteti za informacijskso tehnologijo na Univerzi Monash. Japonsko-italijanska baza podatkov se razvija na Oddelku za azijske in severno-afriške študije na Univerzi Ca'Foscari v Benetkah, eden od glavnih centrov za učenje japonščine v Evropi in največji v Italiji po številu študentov (1800) in številu učnih ur japonščine (1002 na prvi stopnji in 387 na drugi stopnji študija). Članek predstavlja ozadje in način izpeljave projekta ter načrte za prihodnji razvoj.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil