Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

IZOLOWANA PRZETOKA ODBYTNICZO-PRZEDSIONKOWA TYPU 'H' - OPIS PRZYPADKU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Kucharski | Jerzy Niedzielski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 2;
Start page: 90;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: izolowana przetoka odbytniczo-przedsionkowa | leczenie operacyjne | klej tkankowy

ABSTRACT
W pracy przedstawiono rzadki przypadek pacjentki z izolowaną przetoką odbytniczo-przedsionkową typu 'H'. W pierwszym etapie u pacjentki zastosowano leczenie operacyjne polegające na wycięciu przetoki i zszyciu ścian odbytnicy i pochwy. Po nawrocie przetoki w drugim etapie zastosowano leczenie operacyjne z użyciem kleju tkankowego. W okresie 20 miesięcy po reoperacji nie zaobserwowano oznak czynnej przetoki odbytniczo-przedsionkowej.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona