Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Jak uspołecznić robota: Organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Morana Alač | Javier Movellan | Fumihide Tanaka

Journal: Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard
ISSN 2082-7598

Volume: 4;
Issue: 1/2013;
Start page: 133;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ciało | gesty | interakcja człowiek-robot | laboratorium | organizacja przestrzenna | projektowanie | robotyka społeczna | sprawstwo społeczne

ABSTRACT
Badacze reprezentujący robotykę społeczną projektują swoje roboty tak, aby funkcjonowały one jako społeczni agenci w interakcji z ludźmi oraz z innymi robotami. Jakkolwiek nie przeczymy, że fizyczne cechy robota oraz jego oprogramowanie są istotne dla osiągniecia tego celu, pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie organizacji przestrzennej oraz procesów koordynacji interakcji robota z ludźmi. Interakcje te badaliśmy, prowadząc obserwacje w [„rozszerzonym”] laboratorium robotyki społecznej. W tekście dokonujemy multimodalnej analizy interakcyjnej dwóch momentów praktyki projektantów robotów społecznych. Opisujemy kluczową rolę samych robotyków oraz grupy małych dzieci nieposługujących się jeszcze językiem, które zaangażowano w proces projektowania robota. Twierdzimy tu, że społeczny charakter projektowanej maszyny jest w istotny sposób powiązany z subtelnością ludzkich zachowań w laboratorium. To ludzkie zaangażowanie w proces tworzenia społecznego sprawstwa robota nie jest kwestią woli indywidualnych osób. Raczej jest tak, że dopasowania maszyn i ludzi wymaga dynamika sytuacyjna, w której osadzony jest robot.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona