Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

JAMES S. COLEMAN’S SOCIAL CAPITAL CONCEPT IN THE CONTEXT OF RATIONAL CHOICE SOCIOLOGY: DEBATES ON EDUCATIONAL ATTAINMENT - RASYONEL TERCIH SOSYOLOJISI BAĞLAMINDA JAMES S. COLEMAN’IN SOSYAL SERMAYE KAVRAMI: EĞITIME KATILMA YÖNÜNDEN TARTIŞMALAR

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Şenol Baştürk

Journal: Istanbul Journal of Sociological Studies
ISSN 1304-0243

Issue: 45;
Start page: 75;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Rational choice sociology | educational attainment | social capital | James S. Coleman | Rasyonel tercih sosyolojisi | eğitime katılma | sosyal sermaye

ABSTRACT
Over the past two decades sociologists have shown more interest in the concept of rational choice. Traditionally the concept of rational choice has assumed that one of the main elements is the fractionation between sociology and a neo-classical economic ap- proach, whereas disciplinal bounds have related non–economic action as one. However, contemporary sociological tendencies have required more specific action theories since the collapse of the grand explanations at the end of the 1970s. Rational choice theory has been evaluated as repairing this kind of weakness in sociology by some approaches, espe- cially in American and Anglo-Saxon sociology traditions. James S. Coleman, who was a prominent figure in post-war American sociology, defended rational-based action theory in sociology passionately and contemporary action theory approaches have largely cited his opinions on the general principles of human behavior. The effects of social capital in the educational attainment process have been treated as substantial proof of rational action principles by Coleman and this approach has had repercussions in the sociology of education research. Generally, rational action based social capital has appraised family–child contact in educational attainment and has claimed that rational intentions have led to this kind of relationship. Some scholars have also criticized the conformable assessment of a smooth relationship between choice and rational principles. This study focused on evaluations of Coleman’s rational based social capital concept and maintained that the educational attain- ment process is more complex than rational action assumptions. These kinds of approaches also elaborated on the critical focus on rational choice sociology’s inquiries and tried to show the potential incommodious of this theory via the social capital effect of education.ÖzetRasyonel tercih kavramı son 20 yıldır, sosyologlar arasında ilgi gören bir eğilimdir. Geleneksel olarak rasyonel tercih kavramı, iktisat ve sosyoloji arasındaki disipliner ay- rımın bir parçası görülür. Buna göre iktisat rasyonel eylemi konu edinirken, sosyolojinin bu biçimin dışındaki eylem türlerini ve sonuçlarını dikkate aldığı düşünülebilir. Ancak bu geleneksel ayrım 1970’lerden itibaren sosyolojideki büyük teorilerin zaafa uğraması ve eylem teorisinin daha önemli görülmesi sonucu zedelenmiştir. Bu yeni eğilimlerin bir göstergesi olarak rasyonel tercih teorisi, klasik yaklaşımın eksiklerinin tamamlanması konusunda özelikle Anglo – Sakson dünyasında destekçi bulabilmektedir. Rasyonel tercih teorisi içerisinde James S. Coleman çok atıf alan çalışmalarıyla önemli bir isim olarak değerlendirilmektedir. Özellikle eğitime katılma konusunda kullandığı sosyal sermaye modeli, itibar gören bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, rasyonel tercih teorisinin varsayımlarına dayanarak çocuk – ebeveyn arasındaki ilişkiler ve eğitime katılma yönündeki sonuçların rasyonel niyetler ile yürütüldüğüne inanmaktadır. Ancak bu yaklaşım çok sayıda eleştirinin konusu olmuştur ve Coleman’ın sosyal sermaye kav- ramının eğitime katılma sürecini fazla basitleştirdiği ileri sürülmektedir. Bu çalışma söz konusu eleştirilerden hareketle, sosyal sermaye kavramının eğitime katılmayı açıklama konusundaki potansiyel zayıflıklarına odaklanmayı hedeflemektedir.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil