Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

JaSlo: Integration of a Japanese-Slovene Bilingual Dictionary with a Corpus Search System

ADD TO MY LIST
 
Author(s): HMELJAK SANGAWA, Kristina | ERJAVEC, Tomaž

Journal: Acta Linguistica Asiatica
ISSN 2232-3317

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 125;
Date: 2012;
Original page

Keywords: bilingual lexicography | corpus search | parallel corpus | readability level

ABSTRACT
The paper presents a set of integrated on-line language resources targeted at Japanese language learners, primarily those whose mother tongue is Slovene. The resources consist of the on-line Japanese-Slovene learners’ dictionary jaSlo and two corpora, a 1 million word Japanese-Slovene parallel corpus and a 300 million word corpus of web pages, where each word and sentence is marked by its difficulty level; this corpus is furthermore available as a set of five distinct corpora, each one containing sentences of the particular level. The corpora are available for exploration through NoSketch Engine, the open source version of the commercial state-of-the-art corpus analysis software Sketch Engine. The dictionary is available for Web searching, and dictionary entries have direct links to examples from the corpora, thus offering a wider picture of a) possible translations in concrete contextualised examples, and b) monolingual Japanese usage examples of different difficulty levels to support language learning.-----Članek predstavlja japonsko-slovenski slovar jaSlo, spletni slovar za slovensko govoreče učence japonščine, in vključitev primerov iz dveh korpusov s pomočjo odprto-kodnega korpusnega iskalnika NoSketch Engine. Korpusa sta jaSlo (milijon besed), vzporedni korpus japonskih in slovenskih besedil, ki je bil zgrajen za ta namen in vsebuje večinoma literarna, spletna in akademska besedila, ter JpWaC-L (300 milijonov besed), korpus spletnih besedil, razdeljenih v povedi, ki so rangirane po težavnostnih stopnjah. S pregledno povezavo korpusnih primerov in slovarskih iztočnic v dvojezičnem slovarju za učence japonščine kot tujega jezika, ponuja sistem uporabnikom prijazen dostop k slovarskim podatkom, tj. reprezentativnim prevodnim ustreznicam, in korpusnim podatkom, ki ponujajo a) širšo sliko možnih prevodnih ustreznic v konkretnih primerih s sobesedilom in b) enojezične primere rabe japonskih besed v povedih različnih težavnostnih stopenj, za podporo jezikovnemu učenju. Članek predlaga možne rabe tega gradiva pri učenju japonščine in se zaključi s smernicami za prihodnje delo.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona