Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kaedah Simpleks-Gelintaran Untuk Pengaturcaraan Linear 2-Paras

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ismail bin Mohd | Mohd Rizam Abu Bakar | Wan Jamilah Wan Abdullah

Journal: Matematika
ISSN 0127-8274

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 55;
Date: 1993;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Pengaturcaraan linear 2-paras | titik ekstremum | kaedah simpleks-gelintaran

ABSTRACT
Masalah pengaturcaraan linear 2-paras merupakan suatu masalah yang melibatkan interaksi matlamat antara dua paras yang berlainan bagi mencapai kata sepakat dalam suatu perancangan. Apabila rantau tersaur bagi dua paras yang berlainan tadi ditemui, titk optimum yang boleh diperolehi dari kalangan titik-titik ekstrimumnya dapat ditentukan dengan mjenggunakan kaedah gelintiran sama ada di sepanjang kekangan aktif atau garis fungsi matlamat.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland