Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kansa, kansallisuus ja sivistys

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tatu Leskinen

Journal: J@rgonia
ISSN 1459-305X

Volume: 3;
Issue: 6;
Start page: 1;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sanomalehdistö | Suometar | kansallisuusaate | kansallinen kulttuuri | sivistys

ABSTRACT
Artikkelissa tarkastellaan, millaisia merkityksiä kansakunnalle, kansalliselle kulttuurille ja niiden kehittymisen edellytyksille annettiin sanomalehti Suomettaressa vuonna 1863. Samana vuonna pidetyt, autonomian ajan toiset valtiopäivät on määritelty keskeiseksi tapahtumaksi Suomen valtiolliselle olemassaololle. Niiden lähestyminen vilkastutti lehdistön kirjoittelua tärkeinä pidetyistä asioista. Suometar oli tuolloin yksi suurimmista sanomalehdistä ja tärkein fennomaanilehti. Artikkelissa Suometarta analysoidaan kansallisuuden tulkkina tuoden esille julkisen keskustelun ulottuvuuksia kulttuurisena elämänmallin välittäjänä ja historiatulkintojen tuottajana. Huomion kohteeksi nousevat kansa-käsitysten poliittisuus sekä kysymys sivistymisestä, jota käytettiin lehdessä ikään kuin kulttuuri-sanan synonyyminä.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil