Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kansa taisteli, museoesineet kertovat

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tenho Pimiä

Journal: J@rgonia
ISSN 1459-305X

Volume: 2;
Issue: 5;
Start page: 1;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: kansatiede | museo | museo-esineet | poliittisuus | nationalismi | toinen maailmansota

ABSTRACT
Artikkelissa tarkastellaan etnografista museoesinettä tieteellisenä ja poliittisena kohteena kohdistaen huomio erityisesti siihen, miten kansatieteellisen tutkimuksen näkökulmat ja todellisuuden esitystavat ovat vaikuttaneet kansallisiin rajanvetoihin ja esineiden nationalistisiin muotoihin. Esimerkkitapauksena on Itä-Karjalassa jatkosodan aikana toteutettu laaja kansanperinteen- ja kulttuurin keruu. Artikkelissa osoitetaan, että museoesineiden poliittisuudessa ja niihin sisältyvässä vallassa ei ole niinkään ollut kyse kansatieteen tai sen harjoittajien tietoisista kansallisista ja poliittisista tavoitteista vaan esineiden keruun, luokittelun ja tutkimuksen prosesseista, joissa kansatiede ja sen metodiikka vääjäämättä tuottavat politisoituvia asetelmia. Keskeistä näiden politisoituvien asetelmien muodostumisella ovat olleet muutos typologisesta järjestelmästä historiallis-maantieteelliseen tutkimukseen ja kulttuurimaantieteellisen ajattelun myötä laaditut kansatieteelliset kartastot ja niihin sisältyvät määritelmät kansankulttuurin alueista.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona