Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Karabük İlindeki Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Abdülaziz YILDIZ | Yusuf ÇAY | Firdevs ÖZER

Journal: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
ISSN 2147-0626

Volume: 1;
Issue: 4;
Start page: 497;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Hava kirliliği | fosil yakıt | doğal gaz | SO2 | PM10 | Air pollution | fossil fuel | natural gas | SO2 | PM10

ABSTRACT
ÖzetFosil kaynaklı yakıtların kullanımı, hava kirliliğine sebebiyet veren en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu yakıtların bilinçsizce kullanılması sonucunda çevre problemlerine özellikle de hava kirliliğine neden olmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Karabük ilinin doğalgaz kullanmaya başlamadan önceki ve doğalgaza geçiş ile hava kirlilik parametreleri (SO2 ve PM10) incelenmiştir. Doğal gaz kullanımının hava kalitesine etkisi araştırılmıştır. İlde ısınma ihtiyacını karşılamak için kömür, fuel-oil ve mazot kullanılırken 2010 yılı itibariyle doğal gaza geçilmiştir. Doğal gazın kullanılmaya başlanmasıyla bu yakıtların kullanımı azalmıştır. Çalışmanın sonunda, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde (HKDYY) belirtilen, SO2 için 250 μg/m3 değerinin doğal gaz kullanımına geçilmeden önce bazı aylarda üzerinde olduğu görülmüş ve doğal gaz kullanılmaya başlanmasından sonraki dönemlerde ise 250 μg/m3 değerinin aşılmadığı görülmüştür. PM10 için yönetmelikte belirtilen 200 μg/m3 değerinin kış sezonunda aşıldığı tespit edilmiştir. 2010 yılında Doğal gaz kullanımına geçiş ile birlikte bu değerde tekrar bir düşüş gözlenmiştir. Doğal gaz kullanım oranı artıkça havadaki SO2 ve PM10 değerlerinde ciddi düşüşler olduğu gözlenmiştir.AbstractThe Usage of fossil origin fuels is one of the most important cause of air pollution. The usage of these fuels unconsciously causes environmental problems especially air pollution. In this study air pollution parameters (SO2 ve PM10) were analyzed before and after the usage of natural gas in Karabuk. The effect of usage natural gas on air quality is researched. In this city before 2010 coal, foul-oil and diesel were used to provide heat demanded then it is started using natural gas by 2010.With starting the usage of natural gas, the usage of these kind of fuels (coal, foul-oil, and diesel) has been decreased. At the end of the study-in the Air Quality Assessment and Management Regulation (AQAMR)- it is concluded that the value of 250 μg/m3 for SO2 is over in some months before using natural gas but it hasn’t exceeded 250 μg/m3 after starting the usage of natural gas. It has been identified that the value of 200 μg/m3 which is specified in regulations for PM10 has been exceeded and reached to 267 μg/m3 in the winter season. It has been observed that with starting the usage of natural gas, this value is again decreased in 2010.It is observed that while the usage of natural gas is getting more and more the value of SO2 ve PM10 are significantly decreased.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona