Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Klæder, klude og konfektion – Chr. Juncher A/S i Randers 1852-1980

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anders Have Espersen

Journal: Erhvervshistorisk Årbog
ISSN 0071-1152

Volume: 61;
Issue: 1;
Start page: 9;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
Samlet set var konfektionsindustrien i 1950’erne og 1960’erne en af de industribrancher med flest ansatte. Alligevel er det begrænset, hvad der er forfattet om denne industris generelle historie og om de enkelte konfektionsvirksomheders udvikling. Ikke mindst er det bemærkelsesværdigt, hvor forsvindende lidt, der er skrevet om fremstillingen af herrekonfektion. Det samme gør sig til en vis grad også gældende for den danske klædeindustri, selvom denne de seneste år har fået en vis bevågenhed med undersøgelserne af klædefabrikkerne i Brede, Vejle, Hellebæk og Odense. Museum Østjylland forsøgte i efteråret 2009 at råde bod på dette ved at foretage en historisk undersøgelse af en af landets største fabrikker inden for klæder og konfektion; Chr. Junchers Klæde- og Konfektionsfabrik A/S i Randers. Undersøgelsen blev finansieret af projektet TRÅD under Kulturregion Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet, og var den første undersøgelse, der specifikt omhandlede en af byens store tekstilfabrikker. Undersøgelsen byggede dels på det omfattende arkivmateriale, der var at finde på Erhvervsarkivet i Aarhus og Randers Lokalhistoriske Arkiv, dels på en række interviews med tidligere medarbejdere og ledere i virksomheden. Den følgende artikel bygger på museets undersøgelse.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona