Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kommunsammanläggningarna 1952–1974. Hur blev de politiskt möjliga?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gissur Ó Erlingsson | Erik Wångmar | Jörgen Ödalen

Journal: Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration
ISSN 2000-8058

Volume: 14;
Issue: 3and4;
Start page: 3;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
Under perioden 1952–1974 genomfördes ett antal omvälvande förändringar av den svenska kommunstrukturen. På 22 år gick Sverige från 2 498 till 278 kommuner. Hur blir sådana omfattande reformer möjliga? Vi besvarar denna fråga genom att analysera det politiska spelet bakom reformerna. Vi undersöker (a) de huvudsakliga argumenten för kommunsammanläggningarna, (b) grad av konsensus bakom besluten, (c) om, och i sådant fall vilka alternativ till reformerna som presenterades under de debatter som föregick dem, samt slutligen (d) hur man politiskt lyckades genomdriva dessa reformer. Vi ställer två olika förklaringsmodeller mot varandra; evolutionära förklaringar, som betraktar sammanläggningarna som rationella tillpassningar till förändrade omvärldsförhållanden, ställs mot ett socialt konfliktperspektiv som förklarar sammanläggningarna utifrån deras fördelningseffekter. Vi argumenterar för att vår analys av de svenska kommunsammanläggningarna ger stöd åt det sociala konfliktperspektivet.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil