Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

KÜTLE DUYARLI ELMA SINIFLANDIRMA ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TASARIMI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): HAYRETTİN TOYLAN | HİLMİ KUŞÇU

Journal: EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
ISSN 2146-7684

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 210;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Endüstriyel Otomasyon | Yük hücresi | SCADA | PLC | Elma

ABSTRACT
Bu çalışmada, elmaların kütlesi göz önüne alınarak dört farklı sınıfa ayrılmasını sağlayan bir endüstriyel otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Çalışmada, elmaların kütlesinin oluşturduğu ağırlık kuvveti, yük hücresi tarafından ölçülmüştür. Ölçülen bu büyüklük Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC)’de yazılan algoritma yardımı ile elmaların dört farklı kütle sınıfına ayrılmasında kullanılmıştır. Bununla birlikte geliştirilen SCADA yazılımı sayesinde, kütlesine göre elma sınıflandırma endüstriyel otomasyon sisteminin işleyişi görüntülenerek, kontrol ve kumanda edilmesi sağlanmıştır. Tasarlanan sistem ile Golden, Starking ve Jonagold türü elmalar kütlelerine göre toplamda dört sınıfa ayrılarak incelenmiştir. 720 elma üzerinde yapılan incelemede elmaların belirlenen ağırlık sınıflarına göre doğru bir şekilde ayrıştırıldığı görülmüştür.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland