Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Les relacions epistolars de les ciutats de Barcelona, València i Palma entre els segles XVI i XVII (c. 1510 – c. 1630)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vicent Baydal Sala

Journal: Scripta : Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
ISSN 2340-4841

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 105;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Resum: L’article analitza les epístoles enviades pels Consells municipals de Barcelona, Valènciai Palma entre els segles XVI i XVII, a través de l’estudi detallat de tres talls cronològics triennalsentre 1510 i 1629. En concret, s’hi atén comparativament a quatre factors: les raons que motivaren la tramesa de cartes per part dels governs urbans, el tipus de destinataris a les quals s’adreçaren, la xarxa de connexions territorials que el seu enviament ocasionà i les formes epistolars emprades pels escrivans en la seua confecció. Així, s’hi pot observar que, compartint una mateixa cultura epistolar, l’activitat de cada Consell fou ben diversa en funció del seu propi poder polític i la seua relació amb la monarquia.Paraules clau: Epístoles, Edat Moderna, Barcelona, València, PalmaAbstract: This paper examines the epistles sent by the City Councils of Barcelona, Valènciaand Palma between the 16th and 17th centuries through the detailed study of three triennialchronological sections between 1510 and 1629. Specifically, it deals comparatively with four issues:the reasons that motivated the letters, the type of addressees, the network of territorial connectionsestablished by the sending of the letters and the epistolary forms used by the scribes. It is observedthat, sharing the same epistolary culture, the activity of each Council was very diverse dependingon its own political power and its relationship with the monarchy.Keywords: Epistles, Early Modern Ages, Barcelona, Valencia, Palma
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona