Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Louis BEGIONI, Sophie SAFFI, Ştefan GENCĂRĂU, Marco CASTAGNA (coord), Sistemi linguistici – Sisteme lingvistice – Sistèmes linguistiques, Editura Cirrmi, Paris, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 278 p.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anca-Elena DANCIU

Journal: Studii de Stiinta si Cultura
ISSN 1841-1401

Volume: VIII;
Issue: 4 (31);
Start page: 193;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

ABSTRACT
Revista Sisteme lingvistice, de o valoare însemnată pentru domeniul vast al studiului limbilor romanice, are ca obiectiv ilustrarea principalelor teme şi dezbateri care se formează în jurul lingvisticii. Această revistă îşi propune să evidenţieze domeniile pe care lingvistica le presupune. Barierele lingvistice sunt eliminate, întrucât orice limbă poate fi obiect de analiză în interiorul acestei reviste şi, mai mult, toate abordările teoretice sunt acceptate, ceea ce nu poate fi decât un beneficiu pentru disciplinele ştiinţei limbajului. Această deschidere este cuprinsă şi în titlul publicaţiei, tradus în trei limbi romanice, tocmai pentru a sublinia similitudinea şi legăturile dintre acestea. Comitetul ştiinţific al revistei reuneşte nume cunoscute ariei limbilor romanice, aspect care îi conferă un statut aparte.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil