Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MANIFESTACJE SKÓRNE W ZABURZENIACH ODŻYWIANIA (ANOREXIA NERVOSA, BULIMIA) U DZIECI I MŁODYCH OSÓB

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Ziora | Lilianna Wisłocka | Anna Stożek | Karolina Ziora-Jakutowicz

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 4;
Start page: 165;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: jadłowstręt psychiczny | bulimia | skóra | |

ABSTRACT
Głębokie niedożywienie u chorych z zaburzeniami odżywiania może negatywnie wpłynąć na czynność każdego narządu. Skóra jest jedną z pierwszych lokalizacji dotkniętych niedoborami pokarmowymi: białka, niezbędnych kwasów tłuszczowych, witamin, elektrolitów i minerałów. Objawy dermatologiczne są wyrazem niedożywienia, nawracających wymiotów, nadużywania leków przeczyszczających i/lub diuretyków czy występowania zaburzeń psychicznych. W pracy przedstawiono kryteria diagnostyczne specyficznych (jadłowstręt psychiczny czyli anorexia nervosa i bulimia - bulimia nervosa) oraz niespecyficznych zaburzeń odżywiania, a na podstawie przeglądu piśmiennictwa omówiono najczęściej występujące zmiany skórne obserwowane u dzieci i młodych osób z tymi zaburzeniami. Zwrócono także uwagę na etiopatogenezę manifestacji skórnych u tych chorych.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland