Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Marimekon tasaraita pukeutumisilmionä

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Arja Turunen

Journal: J@rgonia
ISSN 1459-305X

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 1;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pukeutuminen | muoti | Marimekko

ABSTRACT
Artikkelissa tarkastellaan yhtä Marimekko-designin tunnetuinta ilmentymää, Tasaraita-paitaa etnologisen pukeutumistutkimuksen näkökulmasta. Marimekko ja Tasaraita edustavat tunnettua ja arvostettua suomalaista designia – Tasaraita jopa siinä määrin, että sitä on kutsuttu jopa ”suomalaisten uudeksi kansanpuvuksi” – mutta millainen osa niillä on suomalaisen pukeutumisen historiassa ja miten Marimekon vaatteiden käyttäjät niitä merkityksellistävät? Aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta Turunen ensin tarkastelee Tasaraitaa suomalaisen 1950–1970-lukujen pukeutumiskulttuurin ja siinä tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. Tämän jälkeen hän esittelee keräämänsä haastatteluaineiston pohjalta Marimekon vaatteiden käyttäjien kokemuksia ja tulkintoja Tasaraidasta. Haastattelut avaavat Marimekkoon ja Tasaraitaan uuden näkökulmaan kertomalla, miten eri-ikäiset Marimekon vaatteiden käyttäjät niiden edustaman pukeutumisajattelun kokivat.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona