Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mentalizacja. Cz. 2: Neurofizjologiczne podłoże mentalizacji, pojęcia zbliżone zakresem i znaczeniem do mentalizacji, przedmentalizacyjne tryby funkcjonowania psychicznego, ocena mentalizacji [Mentalization part 2 – neurophysiological underpinnings of mentalization, conceptual overlaps, prementalistic modes of thinking and assessment of mentalization]

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Adamczyk, Leszek

Journal: Psychoterapia
ISSN 0239-4170

Volume: 166;
Issue: 3;
Start page: 37;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: mentalization | attachment | theory of mind

ABSTRACT
The main aim of this article is to present the basic concepts of mentalization theory. In the second part of the article, the author describes neural and neurobiological underpinnings of mentalization, prementalistic modes of thinking and assessment of mentalization.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona