Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Metal İplikli Dokuma Kumaşların Hava Geçirgenliğinin İncelenmesi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): E. Kenan ÇEVEN | Gülcan SÜLE | Ayça GÜRARDA | Atıf ERSÖZ

Journal: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture
ISSN 1301-3438

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 65;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Metal iplik | hava geçirgenliği | dokuma kumaş

ABSTRACT
Bu çalışmada metal iplik içeren pamuklu dokuma kumaşların hava geçirgenliğinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, metal iplik içeren iki farklı numarada atkı ipliği, üç farklı örgü yapısı ( ribs, dimi ve saten ) ve üç farklı atkı sıklığı kullanılarak toplam on sekiz kumaş numunesi elde edilmiştir. Bu kumaş numunelerinin hava geçirgenliği ölçümleri yapılarak atkı ipliğinin, örgü yapısının ve atkı sıklığının dokuma kumaşların hava geçirgenlik özelliğine etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, metal iplikli kumaşlarda metalli atkı ipliği kalınlaştıkça ve atkı sıklığı arttıkça kumaşların hava geçirgenliğinin azaldığını göstermiştir. Ayrıca, ribs örgü ile dokunan metal iplikli kumaşlar en yüksek hava geçirgenliğine sahip iken bu kumaşları sırasıyla saten örgüyle ve dimi örgüyle dokunan metal iplikli kumaşlar takip etmiştir. Aynı yapısal parametrelere sahip metal ilavesiz kumaşlar ile metal ilaveli kumaşlar hava geçirgenlik özellikleri açısından karşılaştırıldığında, metal ilaveli dokuma kumaşların daha yüksek hava geçirgenliğine sahip olduğu görülmüştür

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland