Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na ravneh nuts 2 in nuts 3 v Sloveniji : A method to define the number of functional regions: an application to nuts 2 and nuts 3 levels in Slovenia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Samo Drobne | Marija Bogataj

Journal: Geodetski Vestnik
ISSN 0351-0271

Volume: 56;
Issue: 1;
Start page: 105;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: regija | funkcionalna regija | vožnja na delo | odločanje | število funkcionalnih regij | NUTS 2 | NUTS 3 | Slovenija region | functional region | commuting | decision-making | number of functional regions | NUTS 2 | NUTS 3 | Slovenia

ABSTRACT
V prispevku predlagamo metodo za opredelitev števila in sestave funkcionalnih regij v državi. Pri metodi za odločanje glede števila funkcionalnih regij se upoštevata zahteva po bolj izenačeni vrednosti ekonomskih kazalnikov med regijami (povprečna variabilnost bruto plače na prebivalca med regijami naj bo minimalna) ter evropsko priporočilo glede števila prebivalcev v regiji. S predlagano metodo smo analizirali regije na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v Sloveniji v obdobju 2000–2010. V aplikaciji predlagane metode smo iskali podobno razvite regije (čim manjšo neenakost med regijami) ; In the article, we suggest a method of decision-making about the number and composition of functional regions in the state. The method considers the economic variable of the average monthly gross earnings per capita in the functional region (the variability between regions should be minimal) as well as the guidelines for the population size of the regions. The method was applied to analyse regions at NUTS 2 and NUTS 3 levels in Slovenia in 2000–2010. In our application we are looking for equally developed regions (with the smallest disparities between regions possible).
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil