Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mga Kuwento-Kuwento ng Baliw: Lihis na Pagkilos sa Mga Maikling-Kuwentong Tagalog

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Diana Ziganay | Ma. Trinidad Crisanto

Journal: Science Diliman
ISSN 0115-7809

Volume: 3;
Start page: 67;
Date: 1990;
Original page

Keywords: stories | Philippine short stories

ABSTRACT
Ang sulating ito ay nalikha upang magbigay ng isang pagsusuri at pagtatalakay sa pagbuo ng konsepto ng abnormalidad o kakaibang kilos o pananaw buhat sa mga piling uri ng panitikang Pilipinong naisulat sa wikang Ingles noong ika-1900 hanggang 1945. Pag-uukulan ng pansin dito ang panahon at kalagayang binanggit, ang mga suliraning binanggit, ang maga suliranin ng pagbuo ng panitikang Pilipino sa Ingles, at ang daloy ng kaisipan ng mga manunulat na may kaugnayan sa pag-unawa ng konsepto ng abnormalidad na sumasalamin sa ilang mga piling sulatin, tuwiran man o di tuwiran.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona