Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mis on filosoofia?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Indrek Reiland

Journal: Studia Philosophica Estonica
ISSN 1406-0000

Volume: 2.1;
Start page: 19;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Sellars | metafilosoofia | ilmnev pilt | teaduslik pilt

ABSTRACT
Minu eesmärgiks antud artiklis on pakkuda üht vaadet filosoofia olemuse, eesmärgi ja rolli kohta kaasaja maailmas. Artikli esimeses osas kirjeldan lühidalt nelja tänapäeva filosoofiat oluliselt mõjutanud filosoofiakontseptsiooni: ideaalkeele traditsiooni filosoofiamõistmist, tavakeele filosoofia arusaamu, Wittgensteini terapeutilis-deflatsionalistlikku kontseptsiooni ning kaasaegse filosoofilise naturalismi metafilosoofiat. Teises osas visandan Wilfrid Sellarsist inspireerituna filosoofiamõistmise, mis võimaldab meil näha kõiki eelnevalt käsitletud filosoofiakontseptsioone täitmas ühe ja sama projekti erinevaid osi ning mõista keskset osa kaasaja filosoofiast.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil