Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Model određivanja prosečne cene nekretnina teritorijalnih jedinica u Republici Srbiji

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Miroslav Kuburić

Journal: Geonauka
ISSN 2334-8119

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2013;
Original page

Keywords: zaključivanje na osnovu slučaja (ZOS) | vrednovanje prostornih jedinica

ABSTRACT
Formiranje konzistentnog modela masovne procene vrednosti nekretnina na teritorii jedne države podrazumeva, između ostalog, i puno uvažavanje specifičnosti pojedinih teritorijalnih celina, odnosno njihovih karakteristika koje u značajnoj meri utiču na formiranje prosečne vrednosti nekretnina u njima. U ovom radu je dat prikaz rezultata naučnog istraživanja u kome je primenom metodologije zaključivanja na osnovu slučaja i logičke agregacije kao agregirane mere sličnosti, dat predlog konzistentnog modela anticipiranja prosečnih vrednosti nepokretnosti na teritoriji Srbije.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona