Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mogućnosti pribavljanja prostornih podataka u postupku procene vrednosti nepokretnosti

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Goran Ćirović | Slobodan Jovović

Journal: Geonauka
ISSN 2334-8119

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 33;
Date: 2013;
Original page

Keywords: vrednost nepokretnosti | katastar nepokretnosti | Internet | GIS | GPS

ABSTRACT
U radu se razmatraju i analiziraju izvori podataka koji se prikupljaju za potrebe procene vrednosti nepokretnosti. Ukazano je na značaj urbanističke i imovinsko-pravne dokumentacije, kao i utvrđivanje sadašnjeg stanja na predmetnoj lokaciji. Prikazane su mogućnosti korišćenja Interneta i javno dostupnih podataka iz zvaničnih izvora. Posebno se napominje da je prilikom izrade procene potrebno uočiti i analizirati dva osnovna tipa podataka i to: prostorne i alfanumeričke podatke.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden