Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nadwrażliwość na substancje dodawane do żywności - niedoceniany problem w praktyce pediatrycznej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 4;
Start page: 307;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nadwrażliwość | dodatki do żywności

ABSTRACT
Żywność, którą spożywamy na co dzień, jest w większości mocno przetworzona. Producenci żywności stosują dodatki do żywności (food additives), aby przedłużyć jej okres przydatności do spożycia, poprawić wygląd, smak, zapach, nadać odpowiednią konsystencję. Wszystkie dozwolone dodatki są dokładnie badane i muszą być uznane za bezpieczne dla ogółu społeczeństwa. Wraz ze wzrostem częstości występowania nadwrażliwości pokarmowej coraz częściej obserwujemy pacjentów z nadwrażliwością na substancje dodawane do żywności. Mechanizmy nadwrażliwości na te substancje nie są jeszcze w pełni poznane, a objawy kliniczne mogą być bardzo różnorodne. Najczęściej są to objawy skórne i oddechowe, rzadziej reakcje ogólnoustrojowe i ze strony przewodu pokarmowego. Ze względu na złożone i często trudne do określenia mechanizmy patogenetyczne, diagnostyka tej nadwrażliwości jest trudna. Złotym standardem w diagnostyce nadwrażliwości na substancje dodawane do żywności jest podwójnie ślepa próba prowokacji kontrolowana placebo. Podstawą leczenia jest eliminowanie z diety pokarmów zawierających substancje dodatkowe wywołujące objawy kliniczne.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil