Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

NEGATYWNE EMOCJE W ŚWIECIE DZIECKA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jadwiga Jośko-Ochojska | Janusz Kasperczyk | Urszula Marcinkowska | Karolina Lau | Mirosław Tyrpień

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 4;
Start page: 208;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: emotion | stress | depression | brain | childrenbone mineral density | children under 5 years | stres | depresja

ABSTRACT
Emocje negatywne i pozytywne wywierają tak znaczący wpływ na organizm, że są siłą sprawczą destrukcji bądź odbudowy ośrodkowego układu nerwowego. Na dziecko działają destrukcyjnie zarówno negatywne uczucia i emocje, jako stresory psychologiczne adresowane do niego przez otaczających je ludzi, jak i jego własne emocje odczuwane w odpowiedzi na brak miłości. Badania oparte na neuroobrazowaniu mózgu dowodzą, że w przewlekłym stresie, w czasie odczuwania negatywnych emocji, w ośrodkowym układzie nerwowym dochodzi do szeregu zmian neuronalnych pod postacią: hamowania neurogenezy, atrofii neuronów i zmniejszenia komunikacji między neuronami. Zmiany te prowadzą do obniżenia neuroplastyczności i pojawienia się objawów depresji. Według najnowszych badań jednoczesne współdziałanie czynników genetycznych, silnego stresu w dzieciństwie (np. molestowanie seksualne) i przewlekłego stresu w późniejszym okresie może determinować jednostkę do nadreaktywności na stres i nawet predysponować do chorób psychicznych.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil