Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

OCENA WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY - BADANIE PILOTAŻOWE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Szramowska | Katarzyna Bornikowska | Justyna Zasada | Marta Pakuła | Martyna Micek | Martyna Naduk | Anna Boniecka

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 4;
Start page: 189;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: depression | child | adolescent | depresja | dziecko | młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Wzrost rozpowszechnienia objawów depresji staje się coraz istotniejszym problemem funkcjonowania psychicznego i społecznego wśród dzieci i młodzieży, dlatego wymaga wczesnej diagnostyki oraz włączenia profesjonalnej terapii. Celem pracy była ocena występowania objawów depresji wśród uczniów w wieku 9-17 lat. Materiał i metody: Do badania włączono 800 uczniów z losowo wybranych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa mazowieckiego w średnim wieku 14,4±1,9 roku. Uczniowie wypełnili polską wersję Inwentarza Depresji Dziecięcej (Children's Depression Inventory - CDI). Współczynnik rzetelności α-Cronbacha waha się między 0,81 a 0,89. Do badania wykorzystano 751 kwestionariuszy (93,8%), 434 pochodziły od dziewcząt, a 317 ? od chłopców. Otrzymane wyniki zostały opracowane przez psychologa klinicznego. Do analizy statystycznej wykorzystano test U Manna-Whitney'a oraz dokładny test Fishera. Wyniki: U 9% (69/751) dzieci i młodzieży stwierdzono klinicznie istotne nasilenie objawów depresji (T-score≥70). W porównaniu z uczniami szkoły podstawowej 4% (4/101) objawy depresji częściej występowały u gimnazjalistów ? 9% (36/413), OR=0,43, 95% CI 0,11-1,24; p=0,146 oraz licealistów - 12% (29/237), OR=0,29, 95% CI 0,07-0,86; p=0,017. Nie wykazano różnic w częstości występowania objawów depresji między gimnazjalistami i licealistami. Myśli samobójcze występowały statystycznie częściej w grupie z T-score ≥70 (72%) vs. T-score
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil