Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ODLEGŁE NASTĘPSTWA ZAPALENIA STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH W NIELICZNOSTAWOWEJ POSTACI MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW - OPIS PRZYPADKU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Przystupa | Anna Górska | Lidia Rutkowska-Sak

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 3;
Start page: 170;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: juvenile idiopathic arthritis | temporomandibular joint | malocclusion | idiopatyczne zapalenie stawów | staw skroniowo-żuchwowy | zgryz nieprawidłowy

ABSTRACT
Wprowadzenie: W przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) staw skroniowo-żuchwowy może być zajęty procesem zapalnym jedno- lub obustronnie. Powoduje to zahamowanie rozwoju żuchwy, co znajduje odzwierciedlenie w nieprawidłowym profilu twarzy oraz wadach zgryzu. Opis przypadku 15-letniego pacjenta chorego na MIZS o początku skąpostawowym, łagodnym przebiegu choroby i czasie zachorowania we wczesnym dzieciństwie (rozpoznanie w wieku 3 lat 9 miesięcy). Ocena kliniczna obejmowała wykluczenie na podstawie wywiadu genetycznego podłoża wady zgryzu, określenie profilu twarzy według Rickettsa, wewnątrzustne określenie klasy Angle'a oraz klasy kłowej. Położenie żuchwy zostało ocenione na podstawie telerentgenogramu bocznego głowy (zdjęcia cefalometrycznego) w oparciu o analizę Steinera w modyfikacji Kaminka. U opisywanego pacjenta, pomimo niskich wskaźników aktywności zapalnej przez cały okres choroby (10 lat), wystąpiły, poza utrwalonymi przykurczami w stawach obwodowych, także zaburzenia rozwoju żuchwy. Na podstawie badań stwierdzono posteriorotację żuchwy oraz tyłożuchwie o znacznym stopniu nasilenia. Wczesne wykrywanie uszkodzeń stawu skroniowo-żuchwowego, nawet w MIZS o niskiej aktywności zapalnej, oraz włączenie do standardów diagnozowania MIZS także badania ortodontycznego może zapobiec trwałym i znacznym deformacjom twarzy.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil