Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Oksykodon – lek pierwszego rzutu w leczeniu silnego bólu nowotworowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 123;
Date: 2010;
Original page

Keywords: oksykodon | ból nowotworowy

ABSTRACT
Oksykodon to silny lek opioidowy stosowany w leczeniu bólu umiarkowanego do silnego. Profildziałania na receptory opioidowe, wysoka i przewidywalna biodostępność po podaniu doustnymoraz wprowadzenie preparatów o kontrolowanym uwalnianiu pozwalają na wygodne stosowanietego leku we wszystkich typach przewlekłego bólu (nowotworowym, neuropatycznym,somatycznym i trzewnym). Badania kliniczne dobrej jakości potwierdziły jego skuteczność i bezpieczeństwojako leku pierwszego rzutu w leczeniu bólu nowotworowego, na równi z morfiną.Poniższe opracowanie ma na celu przedstawienie ogólnej charakterystyki oksykodonu, jak równieżnajświeższych i najciekawszych doniesień na jego temat.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil