Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA CZYNNIKIEM ROZWOJU POWIATU? ANALIZA OPINII URZĘDNIKÓW WYBRANYCH SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ADD TO MY LIST