Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

A PC-BASED MODEL FOR EVALUATION OF INVESTMENT IN MANUFACTURING EQUIP:MENT

ADD TO MY LIST
 
Author(s): C.J. Fourie

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 7;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: The investment in advanced manufacturing equipment must be evaluated on two levels, ie. a general technical investigation, and an in-depth technical and economical analysis if necessary. This is especially true for a country like South Africa where new technologies like robotics are relatively untried . It is therefore important to choose a suitable framework for both technical and economic analyses. This framework forms the foundation of the discussed evaluation model. For practical use, the evaluation and choice process is programmed for use on a PC.AFRIKAANSE OPSOMMING: Belegging in toerusting vir gevorderde vervaardiging word gewoonlik op twee vlakke geevalueer, nl. 'n algemene tegniese ondersoek en 'n deeglike tegniese en ekonomiese ontleding, indien vereis. Dit is veral waar in 'n land soos Suid-Afrika waar nuwe ontwikkelings soos robotika nag relatief onbekend is. Dit is dus belangrik om 'n gepaste raamwerk te kies vir beide die tegniese en die ekonomiese ontledings. Hierdie raamwerk is die basis van die ontledingsmodel wat bespreek word. Om toepassing te vergemaklik, word die ontledings- en keuseprosesse geprogrammeer vir 'n mikrorekenaar.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona