Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Peptydy natriuretyczne - nowe możliwości zastosowania w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Łukasz Chrzanowski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 4;
Issue: 2;
Start page: 171;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: peptydy natriuretyczne | niewydolność krążenia | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Peptydy natriuretyczne typu A, B i C stanowią układ neurohormonalny związany z regulacją krążenia. Ostatnio przeprowadzone badania wskazują na nowe możliwości zastosowania wymienionych substancji w diagnostyce różnicowej ostrej duszności, rozkurczowej niewydolności krążenia, monitorowaniu odpowiedzi na leczenie a także w ocenie ryzyka po przebytym ostrym incydencie niedokrwiennym, bez względu na czynność lewej komory. Wstępne wyniki badań klinicznych inhibitorów wazopeptydazy sugerują, że przez zahamowanie inaktywacji peptydów natriuretycznych oraz zmniejszenie aktywności ACE leki te posiadają potencjalnie korzystne działanie w określonych podgrupach pacjentówz niewydolnością krążenia oraz nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona