Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Podpora podnikavosti v prostredí stredných škôl

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Milan Štúr | Veronika Horňáková | Jana Petnuchová

Journal: GRANT journal
ISSN 1805-0638

Volume: 01;
Issue: 01;
Start page: 93;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Aplikovaná ekonómia | študentská spoločnosť | podnikateľské zručnosti | stredná odborná škola

ABSTRACT
V príspevku sa zaoberáme aktuálnym spôsobom podpory zvyšovania podnikateľského ducha a podnikateľských zručností v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia na strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne. V rámci tejto problematiky sme sledovali aktuálny stav za posledné dva roky výučby tohto predmetu. Každý rok, žiaci tejto strednej školy v rámci Aplikovanej Ekonómie dostali za úlohu založiť študentské spoločnosti pôsobiace v prostredí školy. Predmet Aplikovaná Ekonómia je na tejto škole realizovaný prostredníctvom programu organizácie Junior Achievement Slovensko. Súčasťou príspevku sú výsledky dotazníkového šetrenia zameraného na význam, spokojnosť a postoj žiakov k predmetu Aplikovaná Ekonómia a k študentským spoločnostiam, ktoré si žiaci počas týchto dvoch rokov v rámci predmetu vytvorili a riadili.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona