Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE POINT OF VIEW AND NARRATOR IN ORHAN KEMAL’S NOVELS ORHAN KEMAL’İN ROMANLARINDA BAKIŞ AÇISI VE ANLATICI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ülkü ELİUZ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1134;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Point of view | narrator | narration | fiction bakış açısı | anlatıcı | anlatı | kurgu

ABSTRACT
The point of view and narrator are some of the structure elements which determine and shape the fiction in texts which are based on the principle of narration. Narrator who is the displaying of author in text is an imaginative identity and narration is fictioned according to his/her viewpoint. This structure element which points at the situation/location of narrator in work of art, belogs to fiction of text and world of expression in level of discourse. The deep relation between the appearances of viewpoint, narrator and the individual myth of artist has also a quality that define the right ascensions in simulacrum level of text.In this study point of view and component of narrator is being examined in the fiction of the text in Orhan Kemal’s 24 novels samples. By evaluating author’s fictioned novels, three of which are heros viewpoint and narrator and twenty one of which are supernal viewpoint and narrator, it’s reached to structural inferences. İt is being determined that point of view and narrator which are an extensive practice to the world of text play active role in the transfer of ideal values in novels. Bakış açısı ve anlatıcı, anlatma esasına bağlı metinlerde kurguyu belirleyen ve şekillendiren yapı unsurlarındandır. Yazarın metin içindeki görüntüsü olan anlatıcı, imgesel bir kimliktir ve anlatı, onun bakış açısına göre kurgulanır. Anlatıcının eserdeki konumunu/ yerini işaret eden bu yapı unsuru, metnin kurgusu ve söylem düzeyindeki anlatım evrenine aittir. Bakış açısı ve anlatıcının görünümleri ile sanatkarın bireysel miti arasındaki derin bağıntı, kurmaca metnin imge düzeyindeki açılımlarını da belirleyici niteliktedir.Bu çalışmada, Orhan Kemal’in roman türündeki 24 eseri örneğinde bakış açışı ve anlatıcı unsurunun metnin kurgusundaki işlevini incelendi. Yazarın 3’ü, kahraman bakış açısı ve anlatıcı; 21’i ise, Tanrısal bakış açısı ve anlatıcı ile kurgulanan romanları değerlendirilerek yapısal çıkarımlara ulaşıldı. Metnin dünyasına kapsamlı bir uygulama olan bakış açısı ve anlatıcının romanlardaki ülkü değerlerin aktarımında etken rol oynadığı tespit edildi.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona