Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pojęcie afordancji strukturalnej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Adrian Alsmith

Journal: Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard
ISSN 2082-7598

Volume: 3;
Issue: 2/2012;
Start page: 305;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: afordancja | psychologia ekologiczna | ucieleśnienie | ucieleśnione poznanie | kontrola ruchowa

ABSTRACT
Przedstawiam analizę koncepcji “afordancji” umożliwiającej pojęcie „afordancji strukturalnej” jako rodzaju afordancyjnej relacji, która miałaby miejsce pomiędzy agentem a jego ciałem. Następnie dokonuję przeglądu badań nad ruchem ciała humanoidalnego, aby zidentyfikować empiryczną realność afordancji strukturalnej.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona