Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

POSOCZNICA Z ROPNIAMI MNOGIMI U NOWORODKA - OPIS PRZYPADKU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Balbina Dzwonek | Danuta Chlebna-Sokół

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 4;
Start page: 180;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: noworodek | posocznica | ropnie | |

ABSTRACT
W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne w rozpoznaniu ropni mnogich u noworodka z zakażeniem uogólnionym o etiologii Staphylococcus aureus MSSA. Dziecko zostało przyjęte do szpitala z powodu przedłużającej się żółtaczki, która była początkowo jedynym objawem zakażenia. W jego przebiegu obserwowano skórne ropnie mnogie oraz ropień odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu biodrowego.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation