Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

(Post)konstruktywizm na temat technonauki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Bińczyk

Journal: Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard
ISSN 2082-7598

Volume: 4;
Issue: 1/2013;
Start page: 54;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: studia nad nauką i technologią | socjologia wiedzy naukowej | (post)konstruktywizm | technonauka | praktyki laboratoryjne

ABSTRACT
Cele tekstu przedstawiają się następująco: 1) wskazanie, iż (właściwie dookreślona) perspektywa konstruktywistyczna pozwala na satysfakcjonujące modelowanie poznania, w tym również fenomenu skuteczności praktyk laboratoryjnych, 2) rekonstrukcja oraz uwypuklenie znaczenia najnowszych tendencji w obrębie tak zwanych studiów nad nauką oraz technologią, które skłaniają do zastąpienia używanej wobec nich etykietki konstruktywizmu społecznego terminem (post)konstruktywizmu, 3) wskazanie, w jaki sposób (post)konstruktywizm konceptualizuje fenomen technonauki.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil