Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Postmodernit pakanat

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nika Potinkara

Journal: J@rgonia
ISSN 1459-305X

Volume: 5;
Issue: 12;
Start page: 1;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pakanuus | uuspakanuus | uususkonnollisuus

ABSTRACT
Uuspakanuudella tarkoitetaan eräitä uusia uskonnollisia suuntauksia, joille tyypillisinä piirteinä pidetään usein luontokeskeisyyttä, magian harjoittamista ja vaikutteiden ottamista Euroopan esikristillisistä uskomusperinteistä. Sekä suuntausten välillä että niiden sisällä on huomattavia eroja, ja osa uuspakanoista on luonut henkilökohtaisen uskonnollisen merkitysjärjestelmänsä ottamalla vaikutteita vapaasti eri tahoilta, joten uuspakanuuden kenttä on hyvin heterogeeninen. Tässä katsauksessa tarkastellaan suomalaista uuspakanuutta ja pakanaorganisaatioiden toimintaa. Huomion kohteena on erityisesti se, miten uuspakanuus sosiaalisena ilmiönä poikkeaa traditionaalisesta uskonnollisuudesta, ja miten se heijastelee nykyiselle länsimaiselle kulttuurille tyypillistä individualismia. Katsaus perustuu tutkimuskirjallisuuteen ja sisäryhmälähteisiin.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil