Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Postępowanie w duszności u chorych na nowotwory

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Leppert | Bogna Jezierska

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 19;
Date: 2011;
Original page

Keywords: duszność | leczenie objawowe | leczenie przyczynowe | zaawansowana choroba nowotworowa

ABSTRACT
Duszność to jeden z najczęściej występujących i najbardziej dokuczliwych objawów u chorych nanowotwór, który powoduje znaczne zmniejszenie aktywności, pogorszenie samopoczucia i jakościżycia chorych. Częstość występowania i nasilenie duszności wzrasta z postępem choroby,szczególnie u pacjentów z nowotworem płuca. W tej grupie chorych często współistniejącymischorzeniami, które nasilają duszność wywołaną podstawowym schorzeniem, są przewlekłaobturacyjna choroba płuc (POChP) i niewydolność krążenia. W artykule omówiono epidemiologię,przyczyny, ocenę, patomechanizm i zasady leczenia duszności, z uwzględnieniem postępowaniaprzyczynowego i objawowego.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona