Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PRACTICAL IMPLICATIONS OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE SOILS FROM THE NORTHERN PART OF THE MOLDAVIAN PLAIN

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ionut Vasiliniuc

Journal: Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone
ISSN 1582-4616

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 117;
Date: 2007;
Original page

Keywords: soil physical properties | variations | agrotechnique methods

ABSTRACT
Cunoaşterea relaţiilor care au loc în sol este cheia către înţelegerea diferitelor aspecte legate de utilizarea raţională a acestuia. Proprietăţile fizice ale solului sunt cele mai importante caracteristici luate în calcul în utilizarea acestuia pentru diferite scopuri. Astfel, acestea intervin în deciziile legate de modul de utilizare, de culturile propice, de tipurile de agrotehnici necesare şi de momentul intervenţiei cu anumite lucrări pe un anumit teren. Astfel, cunoaşterea variabilităţii spaţiale a acestor proprietăţi este foarte importantă pentru un management corect al solului.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation