Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pregled funkcionalnih regij po izbranih državah : review of functional regions in selected countries

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Samo Drobne | Miha Konjar | Anka Lisec

Journal: Geodetski Vestnik
ISSN 0351-0271

Volume: 55;
Issue: 3;
Start page: 495;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: functional region | regionalisation | labour market | review | Europe | Slovenia | funkcionalna regija | regionalizacija | trg dela | pregled | Evropa | Slovenija

ABSTRACT
V prispevku je podan pregled funkcionalnih regij po izbranih državah. V ta namen smo najprej opisali osnovne koncepte opredelitve in členitve območij držav na funkcionalne regije. Sledi predstavitev funkcionalnih regij v izbranih petnajstih državah Evropske unije, to je v Avstriji, Belgiji, na Češkem, Danskem, Finskem, v Franciji, Italiji, na Madžarskem, v Nemčiji, na Norveškem, Poljskem, Portugalskem, v Španiji, na Švedskem, v Veliki Britaniji, ter dodatno v Švici, Kanadi in Združenih državah Amerike. Na koncu podamo še krajši pregled dosedanjih raziskav, opredeljevanja in razmejevanja funkcionalnih regij v Sloveniji glede na mednarodno primerjalno analizo ; In this article, a review of functional regions by selected countries is presented. For this purpose, the basic concepts of definition and delimitation of functional regions are presented, followed by a presentation of functional regions in the fifteen selected countries in European Union: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Italy, Hungary, Germany, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Great Britain, as well as in Switzerland, Canada and United States of America. At the end, a short review of definition and delimitation of functional regions in Slovenia is presented from the international perspective.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona