Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PROMIENICA SZYJNA U 16-LETNIEGO CHŁOPCA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kamila Zyzak | Ernest Kuchar | Jadwiga Remion | Leszek Szenborn

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 2;
Start page: 94;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: aktynomikoza | promieniowce | mieszane zakażenie bakteryjne | zakażenie endogenne

ABSTRACT
Promienica (aktynomikoza) jest rzadką chorobą zakaźną wywołaną przez Gram(+) bakterie z rodzaju Actinomyces lub zakażenia mieszane z ich udziałem. Promieniowce należą do flory endogennej jamy ustnej. Rozwój zakażenia wymaga szczególnych okoliczności, np. niedożywienia, alkoholizmu, radioterapii, cukrzycy, próchnicy, zabiegów dentystycznych czy zaburzeń odporności. Promienica twarzowo-szyjna jest przewlekłą chorobą przebiegającą z tworzeniem się ropni, przetok i włóknieniem tkanek. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek 16-letniego chłopca, u którego wystąpiła typowa promienica szyjno-twarzowa, a czynnikiem sprzyjającym była rozległa próchnica zębów. Rozpoznanie choroby zostało postawione po 4 miesiącach od wystąpienia pierwszych objawów na podstawie hodowli Actinomyces meyeri z ropnia szyi. Chłopiec był nieskutecznie leczony licznymi antybiotykami, dopiero skojarzona terapia penicyliną z klindamycyną spowodowała ustąpienie objawów. W diagnostyce różnicowej przewlekłych zakażeń ropnych głowy i szyi, zwłaszcza z tendencją do tworzenia ropni i przetok, należy brać pod uwagę promienicę, zwykle mającą charakter zakażenia mieszanego, które może wymagać długotrwałego, skojarzonego leczenia antybiotykowego.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona