Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przedłużające się i nawracające stany gorączkowe wiodącą manifestacją choroby Leśniowskiego-Crohna u 8-letniej dziewczynki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Jakubowska-Zając | Renata Kuczyńska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 12;
Issue: 4;
Start page: 195;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: dzieci | gorączka | choroba Leśniowskiego-Crohna

ABSTRACT
Gorączka jest zjawiskiem powszechnym u dzieci. U części pacjentów podczas pierwszego badania przedmiotowego nie udaje się ustalić jej przyczyny. Diagnostyka nawracających stanów gorączkowych może być procesem długotrwałym. Wykluczenie zakażeń wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych, a także określenie ogniska zakażenia bywa czasami trudne. W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zachorowań na nieswoiste zapalenia jelit we wszystkich grupach wiekowych, a choroba Leśniowskiego-Crohna, manifestująca się także goraczką, jest rozpoznawana u coraz młodszych dzieci.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation