Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PRZEWLEKŁA DIALIZOTERAPIA U DZIECI - LECZENIE OSTATNIEJ SZANSY CZY TERAPIA DAREMNA - OPIS PRZYPADKU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Jander | Marcin Tkaczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 4;
Start page: 221;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ethics | dialysis | severe neurological dysfunction | etyka | dializa | ciężkie uszkodzenie neurologiczne

ABSTRACT
Dializoterapia i transplantacja nerki są powszechnie stosowanymi formami leczenia nerkozastępczego (rrt) u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (snn). Coraz częściej mamy do czynienia z dziećmi z ciężkim, nieodwracalnym organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerkowego, zespołem kilku wad, u których doszło do snn. W tej sytuacji nefrolodzy stają przed trudną decyzją o podjęciu lub odstąpieniu od dializoterapii, biorąc pod uwagę stan dziecka, powikłania choroby zasadniczej, mocznicy, przewlekłej dializoterapii oraz rokowanie, mając przy tym świadomość, że żadne leczenie przyczynowe nie jest w stanie ?wyleczyć? niewydolności nerek ani uszkodzenia mózgu. Celem pracy, która jest jednocześnie opisem przypadku, było przedstawienie złożoności procesu decyzyjnego w oparciu o zasady etyki.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil