Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przydatność oznaczeń peptydów natriuretycznych (nt-proanp, nt-probnp) w diagnostyce kardiotoksyczności późnej antybiotyków antracyklinowych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Szczepaniak-Kubat | Krzysztof Truszkowski | Beata Zalewska-Szewczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 1;
Start page: 54;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: peptydy natriuretyczne | kardiotoksyczność | antybiotyki antracyklinowe

ABSTRACT
Wprowadzenie: Diagnostyka kardiotoksyczności późnej antybiotyków antracyklinowych jest trudna, gdyż progresywny proces uszkodzenia kardiomiocytów przez długi czas pozostaje niemy klinicznie i niewidoczny w badaniach obrazowych serca. W ostatnich latach wzrasta znaczenie diagnostyczne biochemicznych markerów funkcji serca. Celem pracy była ocena przydatności oznaczeń peptydów natriuretycznych: NT-proANP i NT-proBNP w diagnostyce kardiomio-patii poantracyklinowej. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 29 osób w wieku od 7 do 25 lat (średnia wieku 16,1±6,5 roku) leczonych w przeszłości z powodu nowotworu z użyciem antybiotyków antracyklinowych. Za wyjątkiem jednej osoby, badani nie mieli objawów niewydolności krążenia. U wszystkich wykonano badanie echokardiograficzne z oceną parametrów skurczowych i rozkurczowych serca oraz oznaczono peptydy natriuretyczne we krwi. Grupę porównawczą stanowiło 49 zdrowych dzieci i młodych osób dorosłych, w wieku od 6 do 25 lat. U 20 osób oceniono parametry echokardiograficzne (grupa A— średnia wieku: 12,4±3,88 roku). U 29 osób oznaczono peptydy natriuretyczne (grupa B — średnia wieku: 15,5±4,5 roku). Wyniki: W grupie badanej średnia wartość parametrów: LVEF, LVFS i wskaźnika E/A była istotnie statystycznie niższa, niż w grupie porównawczej. ?rednia wartość parametrów: MVA, IVRT, MPI była natomiast istotnie statystycznie wyższa, niż w grupie porównawczej. W grupie badanej średnie stężenie NT-proANP i NT-proBNP było istotnie statystycznie wyższe, niż w grupie porównawczej. Nie wykazano zależności między czynnikami ryzyka kardiotoksyczności późnej antracyklin a stężeniem peptydów natriuretycznych. Wnioski: 1. U osób leczonych w przeszłości antybiotykami antracyklinowami występuje wzrost stężenia NT-proANP i NT-proBNP we krwi oraz zaburzenia relaksacji mięśnia sercowego. 2. Brak korelacji między skumulowaną dawką antracyklin i parametrami echokardiograficznymi oraz stężeniem peptydów natriuretycznych wskazuje na osobniczą wrażliwość na kardiotoksyczne działanie cytostatyku. 3. Potwierdzenie przydatności oznaczeń NT-proANP i NT-proBNP w wykrywaniu kardiotoksyczności późnej antybiotyków antracyklinowych wymaga dalszych badań na większej grupie osób.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil