Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI - OPIS PRZYPADKU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Konrad Knop | Agnieszka Gmitrowicz

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 4;
Start page: 224;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: obesity | sexual abuse | otyłość

ABSTRACT
WHO definiuje nadwagę i otyłość jako "nadmierne nagromadzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie, które powoduje pogorszenie stanu zdrowia lub stwarza ryzyko dla pogorszenia zdrowia". Oceniono wpływ przeżytego urazu psychicznego (wykorzystania seksualnego) na powstanie otyłości u 17-letniej dziewczyny. W opisie przypadku wykorzystano pomiar wagi, wzrostu, obwodu talii oraz: wywiad kliniczny, kwestionariusz MMPI-A, Test Drzewa Ch. Kocha, Zdania Niedokończone J.M. Sacks, Skalę Depresji Becka BDI, Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI O'Briena. Przeprowadzone badania wykazały u pacjentki dużą ambiwalencję emocjonalną w stosunku do rodziców, tłumioną wrogość, wypieranie emocji, problem alkoholowy w rodzinie, niską samoocenę, szczególnie dotyczącą oceny własnego ciała i zdrowia. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z otyłością u młodzieży, niemającą uzasadnienia w schorzeniach somatycznych, niezbędna jest pogłębiona diagnoza psychologiczna, w celu wykluczenia wpływu czynników psychologicznych, np. doznanych urazów, w tym również wykorzystania seksualnego.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil