Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

RANY KĄSANE U DZIECI - PROBLEM LECZNICZY I SPOŁECZNY

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Kubus | Ewa Andrzejewska | Wojciech Kuzański

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 1;
Start page: 5;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pogryzienia | dzieci | psy | rany | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Rany kąsane u dzieci z racji częstości występowania i skutków tego zjawiska stanowią znaczący problem społeczny. Niejednokrotnie proces leczenia wymaga zaangażowania lekarzy wielu specjalności oraz opieki psychologicznej. Pogryzienia były powodem około 1,5% zgłoszeń po urazach u dzieci leczonych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Większość pacjentów nie wymagała hospitalizacji. Młody wiek dziecka, rozległość i lokalizacja obrażeń oraz konieczność dożylnej antybiotykoterapii i zaopatrzenia ran w znieczuleniu ogólnym stanowiły podstawę do leczenia w warunkach szpitalnych. Chociaż w Polsce szczepienie przeciw wściekliźnie psów powyżej 3. miesiąca życia jest obligatoryjne, dochodzi do przypadków zaniechania tego obowiązku, co skutkuje koniecznością włączenia u poszkodowanych osób profilaktyki przeciw wściekliźnie. Cel pracy: Ocena kliniczna pacjentów leczonych z powodu ran kąsanych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej UM w Łodzi. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 122 dzieci hospitalizowanych w Klinice w latach 2000-2010 z urazami będącymi następstwem ran kąsanych. Badanie miało charakter retrospektywny. Analizę prowadzono w oparciu o dane z historii chorób oraz protokołów operacyjnych dzieci zaopatrywanych w warunkach ogólnego znieczulenia. Wyniki: Ofiarami ataku w 67 przypadkach byli chłopcy (55%). 43 pacjentów nie ukończyło 4. roku życia (35%), zaś 38 to dzieci w wieku powyżej 7 lat (31%). Najczęściej dochodziło do obrażeń twarzy – 77 dzieci (63%). Drugą co do częstości atakowaną częścią ciała były kończyny górne – 36 dzieci (30%). U 18 dzieci (15%) obrażenia dotyczyły mnogich okolic ciała. U większości pacjentów okres leczenia szpitalnego przebiegał bez powikłań. Infekcje rany stwierdzono u 17 dzieci (14%). Czas hospitalizacji w 77 przypadkach (63%) wynosił powyżej 4 dni. Wnioski: Rany kąsane dotyczą głównie małych dzieci – poniżej 7 roku życia. Lokalizacja obrażeń w obrębie twarzy jest ściśle związana z wiekiem dziecka. Infekcje bakteryjne najczęściej pojawiają się w ranach kąsanych obejmujących twarz. Ważna jest kontrola aktualności szczepień przeciwtężcowych i podjęcie decyzji o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona