Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Raziskave o vplivu odprtega dostopa na citiranost znanstvenih del ; Research on the impact of open access on the citation of scientific publications

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Teja Koler Povh | Maja Žumer

Journal: Geodetski Vestnik
ISSN 0351-0271

Volume: 56;
Issue: 2;
Start page: 325;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: odprti dostop | vidnost objav | citiranost | vplivi na citiranost | pregled objav | open access | visibility | citation count | the impact on the citations | publication review

ABSTRACT
Open access is a well-established way of publishing research results. There are many studies investigating the influence of open access on visibility of articles and citation counts. In this study, an overview and analysis of bibliometric studies analysing the extent and speed of citation were prepared, with special emphasis on the impact of open access, separately for certain scientific disciplines. We also highlight other factors that mainly affect the increased visibility and, consequently, the increase of the total citation count. We found that in the future it will be necessary to standardize the methodology of studying the effects of open access on citations, before the hypothesis of a positive correlation between the number of citations and open access can be fully confirmed or refuted ; Odprti dostop je v svetu že uveljavljena pot objavljanja rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela. Opravljenih je mnogo raziskav, v katerih ugotavljajo, ali so odprto dostopne objave brane in citirane večkrat kot objave, ki niso odprto ali prosto dostopne. V raziskavi smo pripravili pregled in analizo bibliometrijskih študij, s katerimi so analizirali vplive na obseg in hitrost citiranja, s posebnim poudarkom na vplivu odprtega dostopa in ločeno za posamezne znanstvene discipline. Izpostavili smo tudi nekaj drugih dejavnikov, ki vplivajo predvsem na večjo vidnost objav in posledično na njihovo večjo citiranost. Ugotovili smo, da bo v prihodnosti treba poenotiti metodologije proučevanja vplivov odprtega dostopa na citiranost, preden bomo lahko povsem potrdili ali ovrgli hipotezo o pozitivni korelaciji med številom citatov in odprtim dostopom.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil