Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Semantika naturaliseerimisest

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anto Unt

Journal: Studia Philosophica Estonica
ISSN 1406-0000

Volume: 1.3;
Start page: 17;
Date: 2008;
Original page

Keywords: semantika | naturaliseerimine | semantics | naturalizing | Grice | Dretske

ABSTRACT
Grice’i algne vahetegemine “‘tähendamise’ naturaalse tähenduse” ja “‘tähendamise’ mittenaturaalse tähenduse” vahel osutab loomulikule pingele ‘naturaalse’ ja ‘semantilise’vahel — kui ‘semantilise’ puhul on oluline, et see saab olla väär või ekslik,siis ‘naturaalse’ puhul väärus ja ekslikkus välistatakse. Artikli taotluseks on näidata, et juhul kui naturaalset tõlgendada kui ‘vastavalt füüsikaseadustele’, siis on seevastasseis vältimatu, samas kui tõlgenduse ‘nagu bioloogias’ korral oleneb ebakõlasuurus konkreetsest semantikateooriast, mida ollakse valmis omaks võtma. Viimases punktismööndakse, et kuigi loosung ‘ma suudan eksida’ on immuunne naturalistlikurünnaku vastu kujul ‘sa eksid, kui seda väidad’, saab sellele siiski ette heitaekslikku arusaama ekslikkusest, iseäranis juhul, kui see tugineb ettekujutusele privaatsestkogemusest, nagu antud artiklis. Vastusena tavapärasele kriitikale, nagu eisaaks privaatsed kogemused keeles mingit rolli etendada, esitatakse hüpotees, mis (tuginedes lõdvalt Harry Collinsi eristusele) pakub välja võimaluse, et üksnes interaktiivnekeeleline pädevus ei sõltu privaatsetest kogemustest, samas kui kontributiivne pädevus sõltub.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona