Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Skuteczność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA w wykrywaniu zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Monika Wiśniewska | Karina Malczewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 279;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | serodiagnostyka | Premier Platinum HpSA

ABSTRACT
Antygeny pałeczek Helicobacter pylori wywołujących choroby żołądka i dwunastnicy ulegają koncentracji wjelicie grubym. Sądzi się, iż ich wykrycie w kale potwierdza aktualne zakażenie H. pylori. Brak takich antygenów w kale osób poddanych leczeniu może być wskaźnikiem eradykacji bakterii. Oceniano przydatność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA (Meridian Diagnostics) w wykrywaniu antygenów H. pylori w kale w monitorowaniu zakażeń wywoływanych przez te drobnoustroje. Znaczna zgodność wyników testu Premier Platinum HpSA z rezultatami badań inwazyjnych potwierdza jego przydatność w se-rodiagnostyce zakażeń H. pylori, chociaż niedostateczna liczba pałeczek H. pylori w nabłonku żołądka może być przyczyną wyników fałszywie ujemnych.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona