Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE SOIL COVER OF BAŞEU PLAIN

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ionut Vasiliniuc | C. V. Secu

Journal: Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone
ISSN 1582-4616

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 81;
Date: 2007;
Original page

Keywords: soil cover | Başeu plain | pedodiversity

ABSTRACT
În regiunea studiată există o gamă largă de soluri, a căror răspândire şi pondere este în strânsă legătură cu elementele geomorfologice, litologice, de climă şi vegetaţie. În acest context învelişul de sol prezintă aceeaşi dispunere în trepte de la vest-nord-vest spre est, ca şi relieful sau clima, distingându-se două zone principale pedogenetice, dar în acelaşi timp şi „devieri” de la legităţile pedogeografice.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland